Hiệp Sĩ Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Knights of Columbus, Council #9655

Holy Martyrs of VietNam
915 S. Wakefield Street; Arlington, Va. 22204

Contact: lndtf@yahoo.com or 703-344-4241

 

 

Song song với chương trình phát giao dịch nhị phân triển Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Giáo sư Bùi Hữu Thư với sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ Trần Ðình Nhi, đã liên lạc với Knight of Columbus của Tiểu Bang Virginia để thành lập đoàn Hiệp sĩ Việt Nam đầu tiên trên thế giới.

Ðoàn chính thức thành lập vào tháng 10 năm 1987, và Cụ Nguyễn Thẩm được bầu giữ chức vụ Ðại hiệp, Linh mục Trần Ðình Nhi tuyên úy. Ðoàn được sự yểm trợ mọi mặt của Sĩ quan cấp quận Ronald Plavchan.

Nguyên tắc căn bản của Hiệp Sĩ Ðoàn là BÁC ÁI, HIỆP NHẤT, HUYNH ÐỆ, và ÁI QUỐC.   

Ðoàn đã sử dụng nhân vật lực để phục vụ giáo xứ như: chương trình tu bổ, sửa chữa nhà thờ, nhà xứ, vườn trẻ, tổ chức câu lạc bộ dưới hầm nhà thờ sau thánh lễ Chúa nhật để giáo dân có dịp gặp gỡ thăm hỏi, trật tự bãi đậu xe, thi hành nhiệm vụ thừa tác viên Thánh thể, thành phần hội đồng Mục vụ, hội đồng Tài chánh, ban phụng vụ, các hội đoàn, tổ chức và điều hành chương trình dậy tiếng Việt và giáo lý v.v. 

Ðối với cộng đồng, đoàn đã tổ chức các cuộc chạy bộ gây quỹ yểm trợ chương trình yểm trợ các người tỵ nạn tại Hồng Kông, Thái Lan, Phi luật tân và các đảo tại Mã Lai, Indonesia trên 20000 USD, tham quyen chon nhi phan dự vào các chức vụ của Hội đồng Quản trị và Chấp hành cộng đồng, yểm trợ đắc lực cho chương trình nồi niêu xoong chảo cho những đồng bào tị nạn mới đến Virginia, thăm viếng an ủi giúp đỡ cái nhân hay gia đình trong vùng mỗi khi cần sự giúp đỡ tinh thần hay vật chất.   

Ðoàn đã được đề cử liên tiếp trong nhiều năm là thành phần ban trật tự hướng dẫn cuộc biểu tình tuần hành chống phá thai hàng năm của Knights of Columbus tại Washington DC, và là đoàn có nhiều thành viên tham dự nhất của tiểu bang Virginia. Ðoàn cũng tham gia một cách tốt đẹp chương trình yểm trợ các trẻ em tật nguyền của tiểu bang Virginia.  

Mỗi năm Cộng đồng Công Giáo Miền Trung Ðông Hoa Kỳ tổ chức hành hương viếng Ðức Mẹ tại Emmitsburg - Maryland, đoàn trách nhiệm công tác an ninh trật tự tại khu vực đậu xe và hành lễ.  

Khởi đầu từ 1993, hàng năm đoàn đã tổ chức tiệc Ơn Thiên Triệu vào tháng 10 gây quỹ giúp phát triển Ơn Thiên Triệu tại các giáo phận, dòng tu Việt Nam và Hoa Kỳ.  Linh mục Nguyễn Dao Kim hiện thuộc giáo phận Houston Texas là linh mục đầu tiên được hưởng chương trình này. Cho đến nay chương trình đã sử dụng ngân khoản trên 100000 USD.  

Ðoàn đã được trao hầu hết các giải thưởng của Knights of Columbus từ trung ương đến tiểu bang Virginia chơi nhị phân cũng như được bằng tưởng lục của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. 

MỪNG LỄ HIỆP SĨ ĐOÀN

Tín hữu họp nhau trong thánh đường
Kẻ ngồi người đứng thật thân thương
Tam Tòng* cha thức đoàn chiên lạc
Tứ Đức** con thi hiệp hổ tương
Một dạ tề gia như hiệp sĩ
Muôn lòng ái quốc tựa minh vương
Đệ huynh hiệp nhất Quốc cùng Giáo
Bác ái yêu thương hướng một phương
CĐH Cao Hùng

*Hiệp Sĩ Đoàn - Giáo Xứ - Giáo Hội
**Bác Ái - Hiệp Nhất - Huynh Đệ - Ái Quốc